Search

Algı ve gerçeklik farkı nedir? Bize neyi söyler?

Updated: Apr 1, 2020

Psikolojik ilüzyonlar bize bir gerçeği gösterir: İnsanların algısı ile gerçeklik birbirinden farklı şeylerdir. Her insan, geçmiş deneyimlerinin, öğrendiklerinin sonucunda kendine özgü bir beyine sahiptir. Bu tecrübelerin sonucunda sahip olduğu beyni ile dış dünya arasındaki bağlantı ise algıları yoluyla olur.


Yaşantılar birikir, beyin bazı hatıralara erişir, bazıları ise erişilmezdir. Hiçbir yaşantı tam olarak silinmez silinmez ve Alzheimer hastalığında olduğu gibi nöronların dejenere olmasının veya nöron ölümünün yaşanması veya beyine tedavi amaçlı olabilecek bir lezyon uygulanması haricinde beyinde yaşanmışlıklar sonucunda gelişen (sinaptik) bağlar, asla kopmaz. Diğer yandan, hatırlamıyor olsak da, yaşantılarımız bizim bugünkü olayları, kişileri, fiziksel ve sosyal çevremizde olup bitenleri algılama mekanizmamızı etkiler.

Gerçek ile algı arasındaki farklılığın büyüklüğü, bize kişinin psikolojisinin ne kadar sağlıklı olduğuna dair bir ölçüt sağlar. Travmatik yaşantılar, örneğin kişinin geçmiş, gelecek, benlik ve sosyal ilişkiler algısını oldukça çarpıtılmış hale getirebilecek deneyimlerdir. Bu resime her bakan insan kendisine has beyin işleme süreciyle bakar, kendine has anlamlandırır, kendi geçmişinde yaşadıkları nasıl, ne renk ışık tutuyorsa, öyle algılar. Her insanın hayatı ve benliği, algıları çerçevesinde kendine has bir ilüzyondur.


Psk. Esra Özbey